ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 58 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทร.045960560
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
การปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2565
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการภายใน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองผู้ประกอบการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2565
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษาและนักเรียนรับทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รวมลิงค์ส่งงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565
ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 1/2565
ส่งวิเคราะห์ตัวชี้วัดการเรียนรู้ 1/2565
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2565
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานตาม ว23/2564
NKWS Model
NKWS Model
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
นายชัยยา บัวหอม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาคเรียนที่1/2565 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2565 30 ก.ย. 65
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 18 ก.ค. 65
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 16 ปี ชายทีมB เหรียญเงิน 14 ปี ชาย เหรียญทองแดงประชาชน 16 ปี ชายทีมA 06 ธ.ค. 64
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 05 ธ.ค. 64
นายอำเภอน้ำเกลี้ยงและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยในอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 02 ส.ค. 64
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา นำเสนอความคืบหน้าโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ต่อท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ วันที่ 15 มีนาคม 2564 15 มี.ค. 64
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาด หัวข้อ “ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 11 ส.ค. 63
การแนะนำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 07 ส.ค. 63
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ ม.4 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 05 มิ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรหลักสูตรแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.63 05 มิ.ย. 63
งานธุรการ
เกียรติบัตร/รายงานขยายผลการอบรม SMSS 06 พ.ย. 64
ทะเบียนหนังสือ 17 ต.ค. 64
โครงการ/รายงานโครงการ 14 ต.ค. 64
เอกสารการประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน 18 ก.ย. 64
เอกสารประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 18 ก.ย. 64
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ 18 ก.ย. 64
เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน 18 ก.ย. 64
ผลการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษางานธุรการ 18 ก.ย. 64
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 65
ภาพกิจกรรมกลุ่มบริหารงานอำนวยการ ประจำปี 2565 30 ก.ย. 65
สลิปเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 30 พ.ค. 65
ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 12 พ.ค. 65
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว 05 ก.ค. 64
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ไฟล์ word) 12 พ.ค. 64
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล 15 ก.พ. 64
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 06 มิ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 28 ส.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 28 ส.ค. 64
ตารางสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 28 ส.ค. 64
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 07 ก.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 17 มิ.ย. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ครั้งที่ 1/2565 30 ก.ย. 65
นางสาวปัณณธร ละโป้ กล่าวลาผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสสอบบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 30 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน ITA Online 30 ก.ย. 65
ส่งนางสาวพัชรวดี บุญมาก ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 30 ก.ค. 65
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และรับส่งบุคลากร วันที่ 30 ธันวาคม 2564 05 ม.ค. 65
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูธงชัย อภิพุทธิกุล 05 ม.ค. 65
คณะฝ่ายบริหารเข้าอวยพรปีใหม่แด่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน 05 ม.ค. 65
กลุ่มบริงานบุคคลจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาชุดใหม่ 15 มี.ค. 64
งานนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 65 30 ก.ย. 65
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 30 ก.ย. 65
คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2565 30 ก.ย. 65
ประชุมจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2566 30 ก.ย. 65
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 เทอม 1 11 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 29 เม.ย. 64
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 28 เม.ย. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 26 เม.ย. 64
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
คำสั่งคณะกรรมการสภานนักเรียน65 30 ก.ย. 65
ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 30 ก.ย. 65
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2565 06 ก.ค. 64
คำสั่งจัดทำคู่มือนักเรียน 09 มิ.ย. 64
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2565 09 มิ.ย. 64
การประเมินผลงานกิจการ 29 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ 29 มี.ค. 64
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2565 11 ม.ค. 64
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 08 ส.ค. 63
ระเบียบโรงอาหารโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยาปี2563 08 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงอาหารและโภชนาการ 08 ส.ค. 63
การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
เขตพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
งานอนามัยโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม
10 ข้อ ออกกำลังกายในช่วงที่โควิด 19 ระบาด
แบบประเมินความเสียง
แบบประเมินความเครียด (ST5)
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ไทยชนะ
หน่วยงานต้นสังกัด
สพม.ศกยส.
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
โรงอาหาร (458/1) 03 ธ.ค. 63
ติดราคาของทุกชิ้นในสหกรณ์ (489/0) 22 ก.ย. 63
เพื่อนๆคิดอย่างไรกับการเเต่งหน้ามาโรงเรียน (467/1) 22 ก.ย. 63
อยากไห้รร.พาไปทัศนศึกษาไกล (447/2) 22 ก.ย. 63
การเปลี่ยนกางเกงวอร์มแบบใหม่ (599/15) 26 ส.ค. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ