งานนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปแผนการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ63
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ64
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 64
ผลการประเมินคุณภาพภายในปี62
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
กลยุทธ์โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองปีงบ65
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
สถิติข้อมูลสารสนเทศ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 64
โครงการปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 64
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ63
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 64
SAR โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
คำสั่งแม่บท ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63