งานแผนงานนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 (อ่าน 21) 21 เม.ย. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปี2559 (อ่าน 710) 02 พ.ค. 60
คำสั่งแม่บทปี2560 (อ่าน 1113) 02 พ.ค. 60
คำสั่งแม่บทปี2559 (อ่าน 851) 06 ก.ย. 59
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559 (อ่าน 885) 01 มี.ค. 59
SAR-57 (อ่าน 971) 01 มี.ค. 59
จุลสารโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 986) 01 มี.ค. 59
จุลสารฉบับที่2 (อ่าน 953) 01 มี.ค. 59
จุลสารเปิดบ้าน (อ่าน 901) 01 มี.ค. 59
คำสั่งแม่บท2558 (อ่าน 840) 01 มี.ค. 59
คำสั่งดูแลศูนย์สารสนเทศ (อ่าน 702) 01 มี.ค. 59