ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชา ว31201 ฟิสิกส์ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชุกรณ์ ทองมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,11:02  อ่าน 495 ครั้ง
รายละเอียด..