กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
เอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินเดินทางไปราชการ (ไฟล์ Word) (อ่าน 38) 23 มี.ค. 64
คำสั่งเดินทางไปราชการ (อ่าน 3) 17 ก.พ. 64
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 3) 17 ก.พ. 64
การเบิกเงินเดินทางไปราชการ (อ่าน 59) 15 ก.พ. 64
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 60) 15 ก.พ. 64
ค่าเทอมและค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 59) 15 ก.พ. 64
บันทึกข้อความยืมเงิน / แบบสัญญายืมเงิน (ไฟล์ word) (อ่าน 71) 10 ก.พ. 64