กลุ่มบริหารงานบุคคลและภาคีเครือข่าย
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และรับส่งบุคลากร วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (อ่าน 1271) 05 ม.ค. 65
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูธงชัย อภิพุทธิกุล (อ่าน 1274) 05 ม.ค. 65
คณะฝ่ายบริหารเข้าอวยพรปีใหม่แด่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน (อ่าน 1257) 05 ม.ค. 65
กลุ่มบริงานบุคคลจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาชุดใหม่ (อ่าน 413) 15 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากสหวิทยาเขตกันทรารมย์ (อ่าน 414) 13 มี.ค. 64
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 527) 20 ธ.ค. 63
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 562) 09 ต.ค. 63
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 (อ่าน 595) 09 ต.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาอื่น (อ่าน 719) 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ เยี่ยมคลอดครูและผูกแขนหลาน (อ่าน 966) 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ วางพวงหรีดและเคารพศพญาติครูที่ถึงแก่กรรม (อ่าน 660) 08 ส.ค. 63
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 513) 08 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรม Google Form และเกียรติบัตรวิทยากร (อ่าน 38) 01 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรตินิยมอบรม Google Classroom (อ่าน 44) 01 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรม Google meet & Zoom (อ่าน 580) 01 ส.ค. 63
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 24376) 30 ส.ค. 61
ตัวอย่างบันทึกประวัติการรับราชการ (อ่าน 1653) 06 ก.พ. 60
รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า (อ่าน 1513) 05 ก.ค. 59
รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (อ่าน 1389) 05 ก.ค. 59
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1608) 13 มิ.ย. 59
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 3447) 13 มิ.ย. 59