ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 31) 13 ก.พ. 63
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.ต้น และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.63 (อ่าน 24) 13 ก.พ. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมคืนความสุขให้ลูก น.ก.วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (อ่าน 19) 24 ธ.ค. 62
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนศีล 5 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (อ่าน 25) 24 ธ.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 (อ่าน 24) 24 ธ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 (อ่าน 91) 01 ต.ค. 62
สอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 และปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 108) 16 ก.ย. 62
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.62 (อ่าน 154) 25 ก.ค. 62
รับการประเมินโรงเรียนศีล 5 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 159) 25 ก.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 213) 04 ก.ค. 62
การประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 213) 04 ก.ค. 62
การแข่งขันกีฬา สพม.28เกมส์ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 313) 04 ก.ค. 62
สอบปลายภาคเรียนที่2/2561 วันที่ 4-5 และ 7 มีนาคม 2562 (อ่าน 271) 01 มี.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 มีนาคม 2562 (อ่าน 282) 01 มี.ค. 62
โครงสร้างส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ วันที่ 14 ก.พ.62 (อ่าน 297) 11 ก.พ. 62
งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา"ยามบ้านคืนถิ่นแผ่นดินบ้านเฮา คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าน้ำเงิน-ชมพู" 28-29 ธ.ค.61 (อ่าน 283) 24 ธ.ค. 61
งานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นในวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 (อ่าน 412) 19 มิ.ย. 61
งานกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน (อ่าน 423) 19 มิ.ย. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561 วันที่ 15 พ.ค.61 (อ่าน 418) 10 พ.ค. 61
รับอุปกรณ์การเรียนและจ่ายเงินระดมทุน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 วันที่ 11 พ.ค.61 (อ่าน 420) 10 พ.ค. 61
ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2561 ม.1และ ม.4 วันที่ 10 พ.ค.61 (อ่าน 446) 10 พ.ค. 61
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค.2560 (อ่าน 652) 16 ก.พ. 60
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มี.ค.2561 (อ่าน 723) 16 ก.พ. 60
กีฬาสีภายในโรงเรียน วันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 (อ่าน 705) 16 พ.ย. 59
ค่าย English and Chinese Camp to AEC วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 668) 16 พ.ย. 59
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 (อ่าน 611) 16 พ.ย. 59
เชิญร่วมงานนิทรรศการ "น้ำเกลี้ยงนิทรรศ" (Open house and Namkliang Awards 1) (อ่าน 825) 09 ก.พ. 59
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ระหว่างวันที่ 28-30 ธ.ค.2558 (อ่าน 817) 26 ธ.ค. 58
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมฯ ภาคอีสาน วันที่ 18 ธ.ค.58 (อ่าน 798) 17 ธ.ค. 58
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติวเพื่อสอบโอเน็ต วันที่ 19-21 ต.ค.58 (อ่าน 820) 16 ต.ค. 58
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 26 ต.ค.58 (อ่าน 788) 16 ต.ค. 58
กิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 25 มิ.ย.58 (อ่าน 813) 23 มิ.ย. 58
การอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ โดยใช้รูปแบบการจัดทำโค (อ่าน 1002) 25 พ.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 5-7 ก.พ.58 (อ่าน 893) 06 ก.พ. 58
ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ (อ่าน 864) 22 ธ.ค. 57
การพัฒนาครูด้วยระบบObecittrainingออนไลน์ (อ่าน 1958) 22 ธ.ค. 57
กิจกรรมวันวชิราวุธ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 ผุู้ก่อตั้งกองลูกเสือไทย (อ่าน 904) 26 พ.ย. 57
สั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อ่าน 1936) 11 พ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ(คศ.4) (อ่าน 1063) 11 พ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับข้อร้องเรียน (อ่าน 1079) 11 พ.ย. 57