ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (อ่าน 34) 09 ม.ค. 66
มาตรการป้องกันความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 33) 09 ม.ค. 66
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนฯ (อ่าน 81) 15 ธ.ค. 65
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ิสินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 88) 05 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง ๒๔๐ ปี จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 175) 14 พ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง)ฯ (อ่าน 115) 14 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจฯ (อ่าน 125) 14 พ.ย. 65
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 (อ่าน 195) 12 ต.ค. 65
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 182) 07 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร (อ่าน 190) 07 ต.ค. 65
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 190) 07 ต.ค. 65
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ) (อ่าน 177) 07 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 169) 07 ต.ค. 65
ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Young Voyage และกิจกรรมผู้ช่วยวิจัยรุ่นยุวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่าน 153) 07 ต.ค. 65
สอบปลายภาคเรียนที่1/2565 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2565 (อ่าน 161) 30 ก.ย. 65
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 236) 18 ก.ค. 65
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 16 ปี ชายทีมB เหรียญเงิน 14 ปี ชาย เหรียญทองแดงประชาชน 16 ปี ชายทีมA (อ่าน 740) 06 ธ.ค. 64
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 (อ่าน 534) 05 ธ.ค. 64
นายอำเภอน้ำเกลี้ยงและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยในอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 735) 02 ส.ค. 64
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา นำเสนอความคืบหน้าโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ต่อท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (อ่าน 942) 15 มี.ค. 64
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาด หัวข้อ “ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” (อ่าน 1187) 11 ส.ค. 63
การแนะนำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 (อ่าน 1071) 07 ส.ค. 63
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ ม.4 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (อ่าน 1208) 05 มิ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรหลักสูตรแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.63 (อ่าน 1072) 05 มิ.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 1506) 17 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (อ่าน 1228) 16 พ.ค. 63
แจ้งให้นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่ม LINE ห้องเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 987) 16 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 1203) 22 เม.ย. 63
รับเกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 (อ่าน 220) 18 เม.ย. 63
ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 (อ่าน 52) 16 เม.ย. 63
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 686) 13 ก.พ. 63
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.ต้น และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.63 (อ่าน 650) 13 ก.พ. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมคืนความสุขให้ลูก น.ก.วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (อ่าน 596) 24 ธ.ค. 62
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนศีล 5 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (อ่าน 635) 24 ธ.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 (อ่าน 590) 24 ธ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 (อ่าน 643) 01 ต.ค. 62
สอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 และปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 639) 16 ก.ย. 62
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.62 (อ่าน 759) 25 ก.ค. 62
รับการประเมินโรงเรียนศีล 5 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 780) 25 ก.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 850) 04 ก.ค. 62
การประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 820) 04 ก.ค. 62
การแข่งขันกีฬา สพม.28เกมส์ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 1020) 04 ก.ค. 62
สอบปลายภาคเรียนที่2/2561 วันที่ 4-5 และ 7 มีนาคม 2562 (อ่าน 779) 01 มี.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 มีนาคม 2562 (อ่าน 812) 01 มี.ค. 62
โครงสร้างส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ วันที่ 14 ก.พ.62 (อ่าน 849) 11 ก.พ. 62
งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา"ยามบ้านคืนถิ่นแผ่นดินบ้านเฮา คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าน้ำเงิน-ชมพู" 28-29 ธ.ค.61 (อ่าน 713) 24 ธ.ค. 61
งานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นในวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 (อ่าน 1016) 19 มิ.ย. 61
งานกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน (อ่าน 898) 19 มิ.ย. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561 วันที่ 15 พ.ค.61 (อ่าน 869) 10 พ.ค. 61
รับอุปกรณ์การเรียนและจ่ายเงินระดมทุน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 วันที่ 11 พ.ค.61 (อ่าน 918) 10 พ.ค. 61