รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
58 หมู่ 5   ตำบลน้ำเกลี้ยง  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045960560
Email : thurakannk58@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :