ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
December 6-9, 2022 Ms. Kindaporn Duangsang Deputy Superintendent of Schools, accompanied by teachers Students represent the Northeast The company has adopted the company's portfolio of good secondary school activities, very good quality levels, and learning exchange activities. Presentations and contests for learning activities under the Moral Enrichment Program Ethics and Governance in Schools and District Offices (School Integrity Program) for fiscal year 2022, national level, and activities on International Anti-Corruption Day (December 9) at Avana Hotel, Bangkok.

โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2565,22:25   อ่าน 182 ครั้ง