ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน งานแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา นำโดยท่านผอ.สุชาติ เทสันตะ เข้าศึกษาดูงาน งานแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้รับความรู้ ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณท่านผอ.ภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ท่านรองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคุณครูที่รับผิดชอบงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,14:30   อ่าน 15 ครั้ง