ภาพกิจกรรม
จัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
  โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป เนื่องในวันพระ เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อให้นักเรียนรู้ขั้นตอนทางศาสนพิธี มีทักษะการประพฤติปฏิบัติศาสนพิธี การถวายภัตตาหาร และรู้ถึงความหมายของสิ่งของที่ควรถวายและต้องห้ามมิควรถวายพระสงฆ์ตลอดจนมุลเหตุการถวายภัตตาหาร โดยมีตัวแทนคณะครู นักเรียนข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารบุญยสถาน

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,13:54   อ่าน 16 ครั้ง