ภาพกิจกรรม
ร่วมการประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ในสหวิทยาเขตกันทรารมย์
    วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุชาติ เทสันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ในสหวิทยาเขตกันทรารมย์ เพื่อรับฟังทิศทางการจัดการศึกษา มอบนโยบาย จุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และการบูรณาการ การนิเทศติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ การบรรยายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,11:54   อ่าน 28 ครั้ง