ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
    วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายลพบุรี สังลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและคณะครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา แจ้งแนวทางการปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมทั้งชี้แจงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผลการเรียนดี และเกียรติบัตรคนดีศรีน้ำเกลี้ยง ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,11:51   อ่าน 22 ครั้ง