ภาพกิจกรรม
มอบทุนเสมอภาค เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
       โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จัดกิจกรรมตามโครงการมอบทุนเสมอภาค เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  โดยนายสุชาติ เทสันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา มอบทุนเพื่อการศึกษา (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กลุ่มใหม่) จำนวน  ๔๑ คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,15:00   อ่าน 43 ครั้ง