ภาพกิจกรรม
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแล
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 
 
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,20:09   อ่าน 43 ครั้ง