ภาพกิจกรรม
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,13:22   อ่าน 142 ครั้ง