ภาพกิจกรรม
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาเป็นตัวแทนของสพม.28 ร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,21:26   อ่าน 91 ครั้ง