ภาพกิจกรรม
การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน จาก สมศ. รอบที่ 4
การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รอบ ๔
และวางแผนการจัดกระบวนการดำเนินงานขององค์กรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา โดย ดร.ภูริภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา


โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2563,16:49   อ่าน 92 ครั้ง