ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 16 มิ.ย.63
นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสถานการการแพร่ระบาดของโรงไวรัสโคโรนา 19
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2563,16:42   อ่าน 89 ครั้ง