ภาพกิจกรรม
การอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ โดยใช้รูปแบบการจัดทำโค
การอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ โดยใช้รูปแบบการจัดทำโครงงาน  ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมชมพูขาว  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  ร่วมกับ  ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  ได้มอบหมายให้โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,13:40   อ่าน 1736 ครั้ง