ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี หลักสูตรต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  หลักสูตรต้านภัยยาเสพติด  ระหว่างวันที่  ๕ - ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2558,17:00   อ่าน 1220 ครั้ง