รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพัฒน์ สุระสิงห์ (เต้ย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
อีเมล์ : p.surasing@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/prpsrs
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : PTT Digital
ตำแหน่ง : Senior Programmer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2559,15:02 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.69.253


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล