รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นนท์ปวิธ (ก้มปนาท) ผวยกระโทก (เบิ้ล)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 2
อีเมล์ : nonpavit_9@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกลี้ยง
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 พ.ค. 2559,12:54 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.222.190


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล