รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธณิฎา พวงมะลิ (ปุ๊กลุก)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 2556
อีเมล์ : thanity_386@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : THAI UNION MANUFACTURING
ตำแหน่ง : คลังสินค้า
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สมุทรสาคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ต.ค. 2557,21:39 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.11.118


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล