รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : แสนสุข. ป้องกัน (เตา เป๊กน็อก)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : เก่า
อีเมล์ : Sansook13@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Nissan. Motor. Thailand
ตำแหน่ง : Technician
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บางเสาธง. สมุทรปราการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.ย. 2557,15:49 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.203.169


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล