รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุ จันทรา (โจโจ้)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น :
อีเมล์ : enjoubu@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงไฟฟ้า Glow ipp
ตำแหน่ง : Operator
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ศรีราชา ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ก.ย. 2557,05:04 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.21.206


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล