รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย วีรศักดิ์ สิงห์สวัสดิ์ (เบิร์ด)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 2554
อีเมล์ : weerasak1992@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ไทยฮอนด้า เมนูเฟคเชอร์ริง
ตำแหน่ง : QEG ฝ่ายวิศวกรรมเชิงคุณภาพ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมอุตสาหกรรม ราดกะบัง

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.ย. 2557,20:37 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.153.172


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล