รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สถาพร เรืองรุ่ง (วิน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น :
อีเมล์ : 5820114047@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Bryophyta
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ม.3 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 มิ.ย. 2564,23:23 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.70.152


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล