กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ภาพกิจกรรมงานอนามัย (อ่าน 318) 03 ต.ค. 65
ประกาศผลการรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 (อ่าน 1020) 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 (อ่าน 1036) 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน (อ่าน 1051) 08 ส.ค. 63
ระเบียบโรงอาหารโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยาปี2563 (อ่าน 1254) 08 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงอาหารและโภชนาการ (อ่าน 2323) 08 ส.ค. 63
การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา (อ่าน 1029) 07 ส.ค. 63
เขตพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1089) 07 ส.ค. 63