กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ครั้งที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน ITA Online
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
นางสาวปัณณธร ละโป้ กล่าวลาผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ส่งนางสาวพัชรวดี บุญมาก ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และรับส่งบุคลากร วันที่ 30 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 65
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูธงชัย อภิพุทธิกุล
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 65
คณะฝ่ายบริหารเข้าอวยพรปีใหม่แด่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 65
กลุ่มบริงานบุคคลจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาชุดใหม่
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากสหวิทยาเขตกันทรารมย์
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 63
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาอื่น
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ เยี่ยมคลอดครูและผูกแขนหลาน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 63
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ วางพวงหรีดและเคารพศพญาติครูที่ถึงแก่กรรม
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 63
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรม Google Form และเกียรติบัตรวิทยากร
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรตินิยมอบรม Google Classroom
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 63
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรม Google meet & Zoom
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 63
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 61