งานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโดย ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (อ่าน 2201) 21 ส.ค. 57
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปิดงานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน (อ่าน 2100) 21 ส.ค. 57
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมนิทรรศการ (อ่าน 2006) 21 ส.ค. 57
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กราบพระพุทธรูป (อ่าน 2195) 21 ส.ค. 57
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปลูกไม้พะยูง (อ่าน 2101) 21 ส.ค. 57
ต้อนรับ ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (อ่าน 2209) 21 ส.ค. 57