รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานความพึงพอใจการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 403.91 KB
Adobe Acrobat Document ความพึงพอใจงานอนามัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.38 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ นโยบาย แผนงานฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 409.19 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 516.51 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการงานสารบรรณและงานธุรการ ปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 403.6 KB
Adobe Acrobat Document ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.62 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.68 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O16 งานบริหารทั่วไป 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.68 KB