รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานผลความพึงพอใจการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 674.61 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651.26 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานอำนวยการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 697.16 KB
Adobe Acrobat Document รายงานความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 395.32 KB