รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document การประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต บริษัทสร้างการดี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.04 MB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและประชาธิปไตยในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.73 KB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.71 KB