การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.71 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.54 KB
Adobe Acrobat Document วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.71 KB