การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 /2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.98 KB