รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดดโครงการสืบสานสัมพันธ์ครอบครัวน้ำเงิน-ชมพูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
Adobe Acrobat Document รายงานโครงการฟิตแอนด์เฟิร์ม เสริมบุคลิก Smart Teacher   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.58 MB
Adobe Acrobat Document รายงานโครงการเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB
Adobe Acrobat Document รายงานโครงการวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB
Adobe Acrobat Document รายงานโครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB