รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.4 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 697.16 KB