หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document กฎ กคศ.การเลื่อนเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือนำ ว23/2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.41 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ว23/2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.41 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศสรรหาครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.67 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.55 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.66 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.32 KB