หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document กฎ กคศ.การเลื่อนเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว.21   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document เล่มคู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB