การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ข้อมูลอัตรากำลังครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.45 KB
Adobe Acrobat Document แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.34 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.71 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.23 KB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.31 KB