ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศเชิญเสนอราคา หนังสือเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเชิญเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.52 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าอินเตอร์เน็ต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.45 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.51 KB