ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๓

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 806.49 KB