ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการเข้ารับบริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.78 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการเข้ารับบริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.96 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลการให้บริการตามอาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.46 KB
Adobe Acrobat Document การให้บริการงานอนามัยรายเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.79 KB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการให้บริการชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.51 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการขอใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 (งานการเงิน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.68 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการงานสารบรรณและงานธุรการ ปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 403.6 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (กลุ่มงานอำนวยการ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปรายงานความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาที่มีต่อการปฏิบัติงานการเงิน-พัสดุ (อำนวยการ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.9 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บรอการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.69 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ O15 บริหารทั่วไป 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.62 KB