ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.57 MB
Adobe Acrobat Document การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.84 MB
Adobe Acrobat Document การให้บริการชุมชน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.85 MB