คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

RAR Archive คู่มือปฏิงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 663.83 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.79 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติหน้าที่ครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.79 KB