รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document โครงการตามกลุ่มงานที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.02 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ได้รับการจัดสรรงานทั่วไปปีงบประมาณ2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.97 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ได้รับการจัดสรรงานวิชาการปีงบประมาณ2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.32 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ได้รับการจัดสรรงานอำนวยการปีงบประมาณ2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.35 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ได้รับการจัดสรรงานกิจการนักเรียนปีงบประมาณ2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.67 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ได้รับการจัดสรรงานบุคคลปีงบประมาณ2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.44 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ได้รับการจัดสรรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีงบประมาณ2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.43 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 812.96 KB