ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 58 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทร.045960560
ประกาศโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการภายใน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองผู้ประกอบการผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2565
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2565
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 11
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 10
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษาและนักเรียนรับทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รวมลิงค์ส่งงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 1/2565
ส่งวิเคราะห์ตัวชี้วัดการเรียนรู้ 1/2565
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2565
ส่งรายงานผลการอบรมตามโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.และการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานตาม ว23/2564
ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน เลขประจำตัว และห้องเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน เลขประจำตัว และห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565
รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
รายงานตัวออนไลน์นักเรียนใหม่
รายงานตัว มอบตัว และ ชำระค่าบำรุงการศึกษา
รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
NKWS Model
NKWS Model
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
นายชัยยา บัวหอม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 16 ปี ชายทีมB เหรียญเงิน 14 ปี ชาย เหรียญทองแดงประชาชน 16 ปี ชายทีมA 06 ธ.ค. 64
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 05 ธ.ค. 64
นายอำเภอน้ำเกลี้ยงและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยในอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 02 ส.ค. 64
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา นำเสนอความคืบหน้าโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ต่อท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ วันที่ 15 มีนาคม 2564 15 มี.ค. 64
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาด หัวข้อ “ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 11 ส.ค. 63
การแนะนำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 07 ส.ค. 63
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ ม.4 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 05 มิ.ย. 63
อบรมครูและบุคลากรหลักสูตรแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.63 05 มิ.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 17 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 16 พ.ค. 63
งานธุรการ
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 15 มิ.ย. 65
เกียรติบัตร/รายงานขยายผลการอบรม SMSS 06 พ.ย. 64
ทะเบียนหนังสือ 17 ต.ค. 64
โครงการ/รายงานโครงการ 14 ต.ค. 64
เอกสารการประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน 18 ก.ย. 64
เอกสารประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 18 ก.ย. 64
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ 18 ก.ย. 64
เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน 18 ก.ย. 64
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
สลิปเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 30 พ.ค. 65
ข้อมูลค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 12 พ.ค. 65
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว 05 ก.ค. 64
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ไฟล์ word) 12 พ.ค. 64
แบบขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล 15 ก.พ. 64
ตัวอย่างการเบิกเงินเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 64
บันทึกข้อความยืมเงิน / แบบสัญญายืมเงิน (ไฟล์ word) 10 ก.พ. 64
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 06 มิ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 28 ส.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 28 ส.ค. 64
ตารางสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 28 ส.ค. 64
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 07 ก.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 17 มิ.ย. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคลและภาคีเครือข่าย
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และรับส่งบุคลากร วันที่ 30 ธันวาคม 2564 05 ม.ค. 65
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูธงชัย อภิพุทธิกุล 05 ม.ค. 65
คณะฝ่ายบริหารเข้าอวยพรปีใหม่แด่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน 05 ม.ค. 65
กลุ่มบริงานบุคคลจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาชุดใหม่ 15 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากสหวิทยาเขตกันทรารมย์ 13 มี.ค. 64
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 20 ธ.ค. 63
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 09 ต.ค. 63
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 09 ต.ค. 63
งานนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 เทอม 1 11 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 29 เม.ย. 64
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 28 เม.ย. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี 26 เม.ย. 64
สรุปแผนการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ63 30 มี.ค. 64
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ64 20 มี.ค. 64
ผลการประเมินคุณภาพภายในปี62 15 มี.ค. 64
กลยุทธ์โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองปีงบ65 12 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2564 06 ก.ค. 64
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 09 มิ.ย. 64
คำสั่งจัดทำคู่มือนักเรียน 09 มิ.ย. 64
การประเมินผลงานกิจการ 29 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ 29 มี.ค. 64
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2563 11 ม.ค. 64
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 11 ก.ย. 63
แปรผล การประเมินด้านอารม์ (EQ) 24 ส.ค. 63
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ปี 2563 08 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 08 ส.ค. 63
ระเบียบโรงอาหารโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยาปี2563 08 ส.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงอาหารและโภชนาการ 08 ส.ค. 63
การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 07 ส.ค. 63
เขตพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
ภาพกิจกรรม
งานอนามัยโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม
10 ข้อ ออกกำลังกายในช่วงที่โควิด 19 ระบาด
แบบประเมินความเสียง
แบบประเมินความเครียด (ST5)
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ไทยชนะ
หน่วยงานต้นสังกัด
สพม.ศกยส.
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ข่าวการศึกษา
งานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโดย ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปิดงานคุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กราบพระพุทธรูป
ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปลูกไม้พะยูง
ต้อนรับ ฯลฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "พัฒนาคุณธรรมความดี"
โครงการ "นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
โรงอาหาร (315/1) 03 ธ.ค. 63
ติดราคาของทุกชิ้นในสหกรณ์ (423/0) 22 ก.ย. 63
เพื่อนๆคิดอย่างไรกับการเเต่งหน้ามาโรงเรียน (408/1) 22 ก.ย. 63
อยากไห้รร.พาไปทัศนศึกษาไกล (383/2) 22 ก.ย. 63
การเปลี่ยนกางเกงวอร์มแบบใหม่ (538/15) 26 ส.ค. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ